SIMA

Na terenie Drezna i okolic oferujemy oprowadzanie zarówno indywidualne oraz grupowe:

- oprowadzanie po historycznej starówce, której nie da się poznać autobusem.

Tylko tam gdzie możesz dojść na pieszo, byłeś naprawdę.

- wycieczki objazdowe: autobusem własnym lub wynajętym

- organizacja pobytu i wiele więcej